קרן פנסיה לעצמאים - יוזמה

קרן פנסיה ותיקה המעניקה הגנה כלכלית לגיל הפרישה ולמקרי אובדן כושר עבודה או מוות

קרן הפנסיה לעצמאים יוזמה הינה קרן פנסיה ותיקה, שקיבלה אישור על פי תקנות מס-הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל),
התשכ"ד-1964 שמספרו 414. קרן הפנסיה סגורה למצטרפים חדשים. קרן הפנסיה לעצמאים יוזמה מקנה זכויות לפנסיית זקנה,
נכות ושאירים או זקנה בלבד ומבוססת על מנגנון איזון אקטוארי אישי.

קרן פנסיה לעצמאים - יוזמה

קרן פנסיה ותיקה המעניקה הגנה כלכלית לגיל הפרישה ולמקרי אובדן כושר עבודה או מוות

קרן הפנסיה לעצמאים יוזמה הינה קרן פנסיה ותיקה, שקיבלה אישור על פי תקנות מס-הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 שמספרו 414 . קרן הפנסיה סגורה למצטרפים חדשים. קרן הפנסיה לעצמאים יוזמה מקנה זכויות לפנסיית זקנה, נכות ושאירים או זקנה בלבד ומבוססת על מנגנון איזון אקטוארי אישי.
קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
חפש סוכן ביטוח
אודות יוזמה
תקנונים
טפסים שימושיים
שאלות ותשובות
נתונים כספיים והשקעות

 הקרן החלה לפעול בשנת 1982 כקרן פנסיה המיועדת לעמיתים עצמאים בלבד. בעקבות החלטת הממשלה מיום 29.03.1995, נקבע כי קרנות הפנסיה הותיקות ממשיכות החל מיום 01.01.1995 לפעול כקופות סגורות אשר אינן רשאיות לצרף אליהן עמיתים חדשים.

 יוזמה מנוהלת על ידי "יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ".

 האמור לעייל הינו מידע  כללי בלבד. התנאים המחייבים הם התנאים הקבועים בתקנון הקרן.
יצויין שזכויות העמיתים תלויות במרכיבי חישוב רבים, בהם אג"ח מיועדות שמנפיק האוצר בתשואה מובטחת, וסיוע כספי של האוצר שהחל בשנת 2004. כל שינוי בהם עלול לשנות את זכויות המבוטחים.
 עמית/ה נכבד/ה, בכל מקרה של שינוי עיסוק, מקצוע ו/או משלח יד, הנך מתבקש להודיע לקרן מוקדם ככל האפשר, מאחר וגם שינוי זה משפיע על זכויותיך, כמפורט בתקנון הקרן.

אייקון נושאי משרה בכירה

אייקון דירקטוריון

אייקון מבנה החברה

אייקון הנחיות למשיכת כספים מחשבונות קטנים בפטור ממס בקישור שלהלן >>

אייקון כרית הביטחון לקרנות הפנסיה הוותיקות >> 

הדפס צור קשר
מחשבון לקצבת פרישה
אתם בני 55 ומעלה?
כנסו וחשבו מה הקצבה החודשית שתקבלו בגיל פרישה
חיסכון לפנסיה
כמה פנסיה חודשית תקבלו?
מחשבון פנסיה
למה צריך ביטוח בריאות
למה צריך ביטוח בריאות
כל מה שצריך לדעת על ביטוח בריאות
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון