קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה - נזילות, פטור ממס, ללא קנסות

קופת גמל להשקעה מאפשרת לך ליהנות מיתרונות משמעותיים על פני אפיקי החיסכון השונים, בטווח הקצר, הבינוני והארוך, ולהגדיל את החיסכון העתידי שלך, תוך שמירה על נזילות הכספים. קופת גמל להשקעה של מגדל בעלת 7 מסלולי השקעה מגוונים אשר יאפשרו לך גמישות בניהול ההשקעות תוך התאמה אישית לצרכיך. כמו כן ניתן למשוך את הכספים המושקעים, בכל עת, בסכום חד פעמי או בתשלומים ללא קנס.
קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
חפש סוכן ביטוח
יתרונות עיקריים
תקנונים
טפסים שימושיים

 קופת גמל להשקעה – קופה אחת הרבה יתרונות


יתרונות:

אייקון נזילות - כספי החיסכון נזילים וניתנים למשיכה בכל עת ללא קנס.
אייקון דחיית תשלום המס – תשלום המס על רווחי ההון יגיע רק במועד משיכת הכספים.
אייקון פטור מלא ממס על רווחי ההון – במשיכת הכספים לאחר גיל פרישה, ניתן יהיה לקבל את הכספים 
  כקצבה חודשית הפטורה ממס. 
אייקון ניוד – מעבר בין קופות גמל ללא קנסות*.
אייקון מעבר בין מסלולי השקעה -  ללא קנסות וללא תשלום מס.
אייקון הלוואה בתנאים טובים - ניתן לקבל ההלוואה עד 80% מהחיסכון הצבור בקופה, ותקופת ההלוואה
  המקסימלית היא 7 שנים בכפוף לאישור החברה.
אייקון גמישות – ניתן להפקיד סכום חד פעמי או תשלומים (תקרת ההפקדה השנתית עד 71,121 ₪ בשנה 
  לכל אחד מבני המשפחה).


שאלות ותשובות:

 

אייקון מהי קופת גמל להשקעה?
  מוצר חיסכון פנסיוני אשר הכספים המושקעים בו ניתנים למשיכה בכל עת, בסכום חד פעמי או
  בתשלומים. מגדל גמל להשקעה של מגדל בעלת
7 מסלולי השקעה מגוונים אשר יאפשרו לך גמישות
  בניהול ההשקעות תוך התאמה אישית לצרכיך.

אייקון מה היתרונות של קופת גמל להשקעה?
א. נזילות - כספי החיסכון נזילים וניתנים למשיכה בכל עת ללא קנס.
ב. דחיית תשלום המס – תשלום המס על רווחי ההון יגיע רק במועד משיכת הכספים.
ג. פטור מלא ממס על רווחי ההון – במשיכת הכספים לאחר גיל פרישה, ניתן יהיה לקבל את הכספים
  כקצבה חודשית הפטורה ממס. 
ד. ניוד – מעבר בין וקופות גמל ללא קנסות*.
ה. מעבר בין מסלולי השקעה -  ללא קנסות וללא תשלום מס.
ו. הלוואה בתנאים טובים - ניתן לקבל ההלוואה עד 80% מהחיסכון הצבור בקופה, ותקופת ההלוואה
  המקסימלית היא 7 שנים.
ז. גמישות – ניתן להפקיד סכום חד פעמי או תשלומים (תקרת ההפקדה השנתית עד 71,121 ₪ בשנה לכל
  אחד מבני המשפחה).
ח. דמי ניהול אטרקטיביים.
* בכפוף להוראות תקנון הקרן וההסדר התחיקת
 
אייקון מה ההבדל בין קופת גמל לחיסכון לקופת גמל להשקעה (מגדל גמל להשקעה)?
  1. הכספים הנצברים בקופת גמל להשקעה הינם כספי חיסכון הוניים אשר ניתנים למשיכה בכל בעת
      ובסכום חד פעמי. הכספים בקופת גמל לחיסכון הינם כספי קצבה הניתנים למשיכה בגיל פרישה
      בדרך של תשלומים חודשיים.
  2. המיסוי על כספי קופת גמל להשקעה הינו מיסוי על הרווחים הריאליים ובשיעור 25%, ואילו המיסוי
      על קופת גמל לחיסכון הינו בהתאם לכללי המיסוי על קצבה.
 
אייקון מה ההבדל בין מגדל קשת לפרט ובין קופת גמל להשקעה (מגדל גמל להשקעה)?
  1. בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 71,121 ₪ בשנה (הסכום צמוד למדד ומתעדכן מידי שנה),
     ואילו במגדל קשת לפרט ניתן להפקיד כספים ללא תקרת הפקדה שנתית.
  2. בקופת הגמל להשקעה ניתן לקבל פטור ממיסוי רווחי הון במידה והכספים יימשכו בדרך של קצבה
     החל מגיל הפרישה. במגדל קשת לפרט לא קיים פטור שכזה.
  3. בקופת גמל להשקעה ניתן לנייד את הכספים בין קופות גמל להשקעה של גופים שונים ובמגדל קשת
     לפרט לא ניתן.
  4. קופת גמל להשקעה הינה מוצר חיסכון פנסיוני הכפוף להוראות הייעוץ הפנסיוני ואילו מגדל
     קשת לפרט לא.

 

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים את החברה הם תנאי התקנון לקופת גמל להשקעה והוראות ההסדר התחיקתי. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדף זה ובין ההוראות הקבועות בתנאי התקנון וההסדר התחיקתי, יגברו תנאי התקנון וההסדר התחיקתי.

* בכפוף להוראות תקנון הקרן וההסדר התחיקתי.


ככל שמקדימים להפקיד כספים בקופת הגמל מגיל צעיר, נהנים מצבירה גדולה יותר בגיל הפרישה.

 

למידע אודות המסלולים של מגדל גמל להשקעה >>


לסרטון הדרכה אודות מעבר בין מסלולים>>

 

איך מצטרפים?

להצטרפות למגדל גמל להשקעה >>
לרכישה, פנה לסוכן הביטוח שלך או חפש סוכן קרוב >>
או מלא את הטופס בראש העמוד או באמצעות טופס צור קשר >>

הדפס צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון